Bài 1.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 1 cực khó

Bé đi học dịp 7 giờ. Khi nhỏ xíu đi học về kim nhiều năm chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 10. Hỏi nhỏ bé học trong mấy giờ ?

Bài giải

Kim nhiều năm chỉ số 12 cùng kim ngắn chỉ số 10 là 10 giờ. Như vậy, thời gian nhỏ bé đi học là:

10 – 7 = 3 (giờ).

Bài 2.Từ cha số: 3;6;9, hãy lập tất cả các phép tính đúng vào phạm vi 10.

Bài giải

Ta có những phép toán có thể lập từ cha số 3;6;9 là:

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 3 = 6

9 – 6 = 3

Bài 3.Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 3 rồi trừ đi 2 thì bằng 6.

Bài giải

Sơ đồ:

*

Ta làm cho ngược bài xích này từ kết quả đi lên.

Một số trừ đi 2 thì bằng 6, vậy số đó bằng: 6 + 2 = 8

Số cần tìm cộng với 3 thì bằng 8. Vậy số cần search bằng”

8 – 3 = 5.

Vậy số phải tra cứu là 5.

Thử lại:

5+ 3 = 8

8 – 2 = 6.

Thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Đáp số: Số 5

Bài 4.Mai bao gồm 6 quyển truyện. Mẹ cài đặt cho Mai thêm 3 quyển truyện nữa. Sau đó Mai đem tặng chị Hoài 2 quyển. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu quyển truyện ?

Bài giải

Mai có 6 quyển truyện, mẹ thiết lập cho Mai thêm 3 quyển nữa, khi đó Mai có số quyển truyện là:

6 + 3 = 9 (quyển)

Mai tặng chị Hoài 2 quyển, thời điểm đó số quyển truyện của Mai còn lại là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Đáp số: 7 quyển truyện.

Bài 5.Số tuổi của An và tía cộng lại bằng số tuổi của Hương với Lan cộng lại, An nhiều tuổi hơn Lan. Hỏi ba nhiều hơn tuyệt ít tuổi hơn Hương ?

Bài giải

Ta gồm thể viết các yếu tố của đề bài xích như sau:

Tuổi của An + tuổi của cha = tuổi của Hương + tuổi của Lan

Tuổi của An > Tuổi của Lan.

Vậy hãy so sánh tuổi của ba và Hương.

Nếu tuổi của ba lớn hơn tuổi của Hương, thì ta có: Tuổi của An cộng tuổi của cha phải lớn hơn tuổi của Hương cộng tuổi của Lan, như vậy ko thỏa mãn điều kiện bài cho là tổng tuổi của An và tía bằng tổng tuổi của Hương cùng Lan. Như vậy tuổi của tía phải ít hơn tuổi của Hương.

Bài 6.An bao gồm ít hơn Bình 3 hòn bi, Bình tất cả ít hơn Sơn 4 hòn bi. Hỏi Sơn gồm mấy hòn bi, biết rằng An gồm 3 hòn bi?

Bài giải

An bao gồm 3 hòn bi, An tất cả ít hơn Bình 3 hòn bi, vậy số bi của Bình là:

3 + 3 = 6 (hòn bi)

Bình bao gồm ít hơn Sơn 4 hòn bi, vậy số bi của Sơn là:

6 + 4 = 10 (hòn bi)

Vậy Sơn gồm 10 hòn bi.

Đáp số: 10 hòn bi.

Bài 7.Hiên bao gồm ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, Hoài không nhiều hơn Liên 2 quyển truyện tranh. Hỏi Hiên gồm mấy quyển truyện tranh, biết rằng Liên gồm 9 quyển truyện tranh?

Bài giải

Liên có 9 quyển truyện tranh, Hoài gồm ít hơn Liên 2 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hoài là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Hoài tất cả 7 quyển truyện tranh, Hiên không nhiều hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hiên là:

7 – 3 = 4 (quyển)

Vậy Hiên có 4 quyển truyện tranh.

Đáp số: 4 quyển truyện tranh.

Bài 8.Con gà căn hộ bạn An sau một tuần 3 ngày đẻ được một số trứng. Bạn An tính rằng cứ nhị ngày nó đẻ được một quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được từng nào quả trứng?

Bài giải

Một tuần 7 ngày. Một tuần 3 ngày tương ứng với:

7 + 3 = 10 (ngày)

Gà căn hộ bạn An cứ hai ngày đẻ một quả trứng, vậy sau 10 ngày gà nhà bạn An sẽ đẻ được tổng cộng số quả trứng là:

1 + 1 + 1+ 1 + 1 = 5 (quả trứng)

Đáp số: 5 quả trứng

Bài 9.Anh nghĩ một số làm sao đó từ 1 đến 7. Anh đem cộng số đó với 3, được bao nhiêu đem trừ đi 1, rồi lại trừ tiếp đi số đã nghĩ. Kết quả cuối thuộc bằng 2. Hỏi số Anh đã nghĩ có đúng không?

Bài giải

Thử lần lượt từ 1 đến 7 để coi kết quả có đúng mực hay không.

Đáp số: Số Anh đã nghĩ là đúng

Bài 10.Nam khoe với Bình: “Ba năm nữa thì mình bao gồm số tuổi bằng số lớn nhất gồm một chữ số”. Hỏi năm ni bạn Nam bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số lớn nhất tất cả một chữ số là số 9

Ba năm nữa thì Nam bao gồm số tuổi bằng số lớn nhất có một chữ số, yêu cầu hiện nay số tuổi của bạn phái nam là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Vậy hiện nay bạn phái nam được 6 tuổi.

Đáp án: 6 tuổi

Bài 11.Hải nói với Hà: “Chị mình bảo Tết này thì tuổi chị mình bằng số lớn nhất tất cả một chữ số”. Hà nói: “Còn anh mình thì lại bảo, Tết này anh còn thiếu 1 tuổi nữa thì bằng số tuổi nhỏ nhất tất cả hai chữ số”. Chị của Hải với anh của Hà, ai nhiều tuổi hơn?

Bài giải

Số lớn nhất bao gồm một chữ số là số 9. Vậy tết này chị của Hải được 9 tuổi.

Số nhỏ nhất bao gồm hai chữ số là số 10. Anh của Hà còn thiếu một tuổi nữa thì bằng 10 tuổi. Vậy Tết này tuổi của anh của Hà là:

10 – 1 = 9 (tuổi).

Như vậy, chị của Hải cùng anh của Hà đều được 9 tuổi vào Tết này nên hai người bằng tuổi nhau.

Đáp số: 2 người bằng tuổi nhau.

Bài 12.Mẹ đi chợ về thời gian 7 giờ sáng, bố đi có tác dụng về thời gian 10 giờ trưa. Hỏi bố với mẹ ai về bên sớm hơn, với sớm hơn người tê mấy giờ?

Bài giải

Mẹ đi chợ về tới nhà cơ hội 7 giờ sáng, còn bố thì về đến nhà dịp 1o giờ trưa yêu cầu bố về sau mẹ:

10 – 7 = 3 ( giờ )

Bố về đơn vị sau mẹ 3 giờ tốt mẹ về trước bố 3 giờ.

Đáp số: 3 giờ.

Bài 13.Trên xe lúc đầu có 10 hành khách, đến bến xe cộ chỉ còn 3 hành khách. Hỏi có bao nhiều du khách xuống xe pháo giữa đường?

Bài giải

Số khách xuống xe giữa đường bằng hiệu của số khách hàng lên xe cơ hội ban đầu từ đi số khách xuống ở bến xe. Vậy ta có:

10 – 3 = 7 (hành khách)

Vậy có 7 quý khách xuống xe pháo giữa đường.

Đáp số: 7 hành khách.

Bài 14. Mẹ chia bánh mang lại hai anh em. Em được 5 cái, anh ít hơn em 1 cái. Hỏi anh được mấy cái bánh ?

Bài giải

Số bánh của anh là:

5 – 1 = 4 (cái)

Đáp số: 4 chiếc bánh.

Bài 15.Toàn bao gồm một số bi xanh và bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn bé xíu hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7. Hỏi Toàn tất cả bao nhiêu bi xanh ? từng nào bi đỏ?

Bài giải

Toàn bao gồm một số bi xanh cùng bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn bé xíu hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7.

Như vậy bao gồm một số trường hợp tất cả thể xảy ra:

Nếu Toàn có 1 viên bi màu xanh, thì số bi đỏ của Toàn là:

1 + 7 = 8 (viên bi)

Vậy số bi của Toàn là:

1 + 8 = 9 ( viên bi )

Lại có: 9 Bài 16.Nếu mẹ đến Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh mang lại Dũng 2 viên thì Dũng có tất cả 10 viên kẹo. Hỏi ban đầu Dũng có tất cả từng nào viên kẹo

Bài giải

Nếu mẹ cho Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh mang đến Dũng 2 viên, thì Dũng bao gồm tất cả 10 viên kẹo.

Số kẹo của Dũng được mang lại là:

3 + 2 = 5 (viên kẹo)

Số kẹo Dũng gồm ban đầu là:

10 – 5 = 5 (viên kẹo)

Như vậy, ban đầu Dũng có 5 viên kẹo.

Đáp số: 5 viên kẹo

Bài 17.Một team học sinh đi đến trường. Bạn đi đầu đi trước 2 bạn, bạn đi giữa đi giữa hai bạn, bạn đi sau đi sau nhị bạn.Hỏi team bạn đó gồm bao nhiêu người ?

Bài giải

Một team học sinh đến trường. Bạn đi đầu đi trước nhị bạn: có 1 bạn đi đầu, theo sau là 2 bạn.

Bạn đi giữa đi giữa nhị bạn: Nghĩa là phía trước có 1 bạn với phía sau còn 1 bạn.

Bạn đi sau: đi sau 2 bạn: Nghĩa là có một bạn đi sau cùng, phía trước bao gồm 2 bạn.

Nhóm này còn có tất cả 3 bạn đi nối tiếp nhau đến trường.

Đáp số: 3 bạn.

Bài 18.Tìm nhị số, biết rằng tổng của bọn chúng là số lớn nhất gồm một chữ số, hiệu của chúng cũng là số lớn nhất có một chữ số.

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Ta thấy có cặp số sau:

9 + 0 = 9

9 – 0 = 0

Vậy nhì số phải tìm kiếm là 0 với 9.

Đáp số: 0 với 9

Bài 19.Tìm nhì số, biết rằng tổng của bọn chúng bằng số tự nhiên lớn nhất tất cả một chữ số trừ đi 4, hiệu của bọn chúng bằng 1.

Bài giải

Ta có: 9 – 4 = 5

Cặp số:

3 + 2 = 5

3 – 2 = 1

Vậy nhị số cần tìm kiếm là 3 và 2.

Đáp số: 3 cùng 2

Bài 20.Hùng có nhiều hơn Dũng 5 viên bi, biết rằng tổng số bi của hai bạn bằng số lớn nhất bao gồm một chữ số. Hỏi mỗi bạn bao gồm bao nhiêu viên bi ?

Bài giải

Ta thấy có những cặp số sau:

7 + 2 = 9

7 – 2 = 5

Vậy số bi của Hùng là: 7 viên bi

Số bi của Dũng là: 2 viên bi

Đáp số:Hùng: 7 viên bi;

Dũng: 2 viên bi.

Bài 21.Tìm nhì số, biết rằng tổng của bọn chúng là số lớn nhất có một chữ số, hiệu của bọn chúng là số liền nhau của số tự nhiên nhỏ nhất.

Bài giải

Số lớn nhất bao gồm một chữ số là: 9

Số tự nhiên nhỏ nhất là: 0

Số liền sau số tự nhiên nhỏ nhất là: 1

Ta thấy bao gồm cặp số:

5 + 4 = 9

5 – 4 = 1

Vậy nhì số phải search là 5 với 4.

Đáp số: 5 cùng 4

Bài 22.An thấy tất cả một đàn chim sẻ gồm 8 con đậu trên dây điện, bỗng 3 nhỏ chim bay đi, một lát sau lại bao gồm 5 con chim khác bay tới đậu lên dây điện. Hỏi tổng số chim đậu trên dây điện bây giờ là bao nhiêu con?

Bài giải

Cách 1.

Sau khi 3 bé chim cất cánh đi, đàn chim còn lại tất cả số con là:

8 – 3 = 5 (con chim)

Khi 5 còn khác cất cánh tới nhập vào đàn, thì đàn chim lại có số bé là:

5 + 5 = 10 (con chim)

Cách 2.

Các em bao gồm thể làm cho tắt phép tính như sau:

Tổng số chim trên dây điện là:

8 – 3 + 5 = 10 (con chim)

Đáp số: 10 nhỏ chim.

Bài 23.Chi tất cả 7 chiếc kẹo, sau thời điểm được Mai cho thêm một số kẹo, thì số kẹo của chi bây giờ là số tròn chục nhỏ nhất. Biết rằng dịp đầu Mai gồm nhiều hơn bỏ ra 2 mẫu kẹo. Hỏi:

a) Mai đã mang lại Chi bao nhiêu cái kẹo ?

b) cơ hội đầu Mai có bao nhiêu dòng kẹo?

Bài giải

Số tròn chục nhỏ nhất là: 10

Số kẹo Mai cho bỏ ra là:

10 – 7 = 3 (cái kẹo)

b) thời gian đầu Mai tất cả số kẹo là:

2 + 7 = 9 (cái kẹo)

Đáp số:a) 3 chiếc kẹo

b) 9 cái kẹo.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Văn Hiến Học Phí 2020-2021, Học Phí Đại Học Văn Hiến 2021

Bài 24.An cùng Bình bao gồm tổng số cây viết chì màu sắc là 10 cây bút chì, biết rằng nếu An cho Bình 5 cây bút chì thì An không hề cây cây viết chì nào. Hỏi dịp đầu An với Bình mỗi bạn gồm bao nhiêu cây cây viết chì?

Bài giải

Nếu An cho Bình 5 cây cây viết chì màu sắc thì An không còn cây cây viết chì nào, bao gồm nghĩa là lúc đầu An chỉ có 5 cây cây bút chì. Vậy thời điểm đầu Bình bao gồm số cây bút chì là: