Bài tổng hợp công thức và kim chỉ nan Toán lớp 3 bên dưới đây sẽ giúp phụ huynh và những bạn bé dại nắm chắn chắn và hệ thống vừa đủ kiến thức, giúp giải bài tập Toán lớp 3 mau lẹ và đơn giản dễ dàng hơn. Toán tiểu học tập là loài kiến thức nền tảng rất đặc biệt mà học viên không đề xuất lơ là, hãy chú tâm học thật cảnh giác ngay tự đầu.

Bạn đang xem: Tổng hợp công thức toán lớp 3

Hệ thống kiến thức và kỹ năng Toán học tập lớp 3

Các số mang lại 10000; 100000


*

*
8. Tính giá trị của biểu thức

Dạng 1: Biểu thức không tồn tại dấu ngoặc:

VD: 87654 + 8097 : 6 ( triển khai phép phân chia trước)

Dạng 2: Biểu thức gồm chứa vệt ngoặc:

VD: (45678 – 23456) x 7 (Thực hiện trong ngoặc trước)

Giải toán có lời văn


*

*

*

Tổng hợp bài bác Toán nâng cấp cấp 3

Đề ôn việc lớp 3 số 1

Bài 1: Khoanh vào giải đáp đúng

a) Số lập tức sau của số 34567

A) 34568

B) 34566

C) 34578

D) 34576

b) tìm kiếm số tròn nghìn trọng điểm số 8799 cùng 11822 là

A) 10000 cùng 12000

B) 10000 với 11000

C) 11000 và 9000

D) 12000 với 11000

c) (98765 – 87654) x 3 = …..

A) 33345

B) 33333

C) 32349

D) 43567

d) 36000 + 12000 : 3 = ……

A) 9000

B) 8000

C) 6000

D) 3000

e) 4km 22m =………………….m

A) 422

B) 4022

C) 88

D) 26

f) 3 giờ 6 phút = ………….phút

A) 66 phút

B) 126 phút

C) 186 phút

D) 216 phút

Bài 2: một nhóm công nhân xây được 240m mặt đường trong 7 ngày. Hỏi đội kia xây được từng nào m con đường trong 8 ngày?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Đặt tính rồi tính

a) 53482 + 46518

b) 82447 – 6125

c) 12345 x 4

d) 11823 : 7

Bài 4: kiếm tìm x

a) X + 5665 = 15675

b) 5 . X = 25635

c) X : 11304 = 9

Đề ôn tập môn Toán lớp 3 số 2

Bài 1: Điền lốt > 4km 598m…..6768m4860m x 2…….9605m – 3768m60km1075m……76481m32489m : 3……. 21790m

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

(94486 – 32244) : 2 =1608 . 6 : 3 =

c.14222: (10 + 12) =

(32580 + 32224) : 6 =5000 x (37 – 15) =65370 – 252 x 2 =

Bài 3: bố đem 250.000 đồng đi hết sức thị; ba mua đến Minh một chiếc áo không còn 45.000 đồng và thiết lập một thắt sống lưng hết 30500 đồng. Số tiền còn sót lại bố dùng để mua thức ăn. Hỏi tía đã dùng bao nhiêu tiền để mua thức ăn?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Điền vào ô trống chữ số phù hợp (có giải thích)

a.…23…b.2…7
x 4x 3
16944…76…

Bài 5: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước kết quả đúng:

A) 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B) 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C) 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D) 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đề ôn tập môn Toán lớp 3 số 3

Bài 1: Tích của số lớn số 1 có 4 chữ số với số bé nhỏ nhất gồm 2 chữ số là:

A) 99990

B) 88890

C) 9999

D) 99

Bài 2: tìm số x biết “thương của 62680 với x” thì bởi 8

A) x=7835

B) x= 7845

C) x= 7836

D) x = 7735

Giải thích:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 3: có 30kg sắn đựng hầu như trong 9 túi. Hỏi 90kg sắn đựng phần đa trong mấy túi như thế?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 4:

Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 3m 20cm và chiều rộng lớn là 60cm?Tính diện tích s của một miếng bìa hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 10dm với chiều rộng lớn là 15cm?

Bài giải

a)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 5: tìm số?

Thừa số56987268906272
Thừa số4527
Tích678506265

Đề ôn tập môn Toán lớp 3 số 4

Bài 1: Tính nhẩm:

6896 x 5 – 5000 =…………………91000 : 9 + 7450 =………………16000 : 4 + 1234 =………………..40000 : 8 + 4321 =……………….

Bài 2: Tính diện tích s tờ giấy hình vuông, biết hình vuông đó có chu vi là 6dm 3cm.

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức:

436 + 434 : 2 x 326946 : (6 x 3)16 x 4 + 446 : 26666 : 2 – (4 x 4)

Bài 4: trong một nhà máy dệt lụa công nghiệp, cứ 30m lụa thì dệt được 5 bộ áo dài cùng một cỡ. Hỏi tất cả 900m lụa thì dệt được từng nào bộ áo nhiều năm với cùng kích cỡ đó và còn quá mấy m lụa?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Tron Bộ Giáo Án Đạo Đức Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo ), Giáo Án Đạo Đức 1 Sách Chân Trời Sáng Tạo

…………………………………………………………………………………………………….

Bài 5: Trong mẫu vẽ có……..góc vuông và……góc ko vuông?