Tổng hợp những công thức trang bị Lý 8

Học kì 1 – Chương 1. Cơ học

Chuyên đề 1: chuyển động trong cơ học

Bao gồm những công thức chính:

1. Bí quyết tính vận tốc

Trong đó:

v là tốc độ (m/s)

s là quãng lối đi được (m)

t là thời hạn để đi hết quãng con đường đó (s)

2. Bí quyết tính vận tốc trung bình:

*

Chuyên đề 2: Lực cùng áp suất

Bao gồm các công thức chính:

2. Phương pháp tính áp suất

Trong đó:

p là áp suất (Pa)

F là áp lực đè nén (N)

S là diện tích s bị ép (m2)

2.


Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức vật lý lớp 8


Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Tính Lãi Suất Ngân Hàng Toán 12 (Đầy Đủ Nhất)

Bí quyết tính áp suất hóa học lỏng:

p = d.h

Trong đó:

P là áp suất hóa học lỏng (Pa) hoặc (N / m2)

d là trọng lượng riêng biệt của chất lỏng (N / m3)

h là độ cao của cột hóa học lỏng (m)

3. Phương pháp bình thông nhau:

*

trong kia

F: lực tác dụng lên huyết diện nhánh trước tiên (N);

f: lực tính năng lên tiết diện nhánh thứ 2 (N);

S: huyết diện nhánh trước tiên (m²);

s: huyết diện nhánh thứ hai (m²)