Bạn đang xem: Trắc nghiệm phép tịnh tiến

TRẮC NGHIỆM PHÉP BIẾN HÌNH

Câu 1: Tìm m nhằm (left( C ight):,,x^2 + y^2 - 4x - 2my - 1 = 0) là ảnh của đường tròn (left( C" ight):,,left( x + 1 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 9) qua phép tịnh tiến theo vector (overrightarrow v = left( 3;5 ight))

A. (m = - 2)

B. (m = 2)

C. (m = 3)

D. (m = - 3)

Câu 2. Cho parabol (left( phường ight):,,y = x^2 + mx + 1). Tìm m làm thế nào cho (left( p. ight)) là hình ảnh của (left( P" ight):,,y = - x^2 - 2x + 1) qua phép tịnh tiến theo vector (overrightarrow v = left( 0;1 ight)).

A. (m = 1)

B. (m = - 1)

C. (m = 2)

D. (m = emptyset )

Câu 3. Cho lục giác đều ABCDEF chổ chính giữa O, hình ảnh của tam giác FEO qua (T_overrightarrow AB ) là :

A. (Delta ABO)

B. (Delta ODC)

C. (Delta AOB)

D. (Delta OCD)

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi bội phản hồi Hủy

Bình luậnsiêng đề được ân cần


bài viết mới tốt nhất


*

Gửi bài bác tập - gồm ngay lời giải!


Xem thêm: Bộ 84 Đề Toán Lớp 1 Học Kỳ 2 Lớp 1 Môn Toán Năm 2021, ✅ Đề Thi Môn Toán Lớp 1 Học Kỳ 2

*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi giỏi nghiệp THPT giang sơn 2021