Sách tè HọcSách Lớp 1Sách Trung học Cơ SởSách Trung học tập Phổ ThôngX3 LỢI ÍCH lúc mua SGKSGK đái họcSGK Trung học tập cơ sởSGK Trung học tập phổ thôngSách tham khảoSTK tè họcSTK Trung học tập cơ sởSTK trung học ít nhiều

Trắc nghiệm Toán 12 bài xích 1 (có đáp án): Sự đồng thay đổi nghịch trở thành của hàm số (phần 2)

Bài 11: Cho hàm số y = x3 – x2 + (m-1)x + m. Tìm đk của thông số m để hàm số đồng biến đổi trên R


y’ = x2 – 2x + (m -1).

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 12 bài 1

Hàm số đồng đổi thay trên R ⇔ y’ ≥ 0 ∀x ∈ R

⇒ Δ = (-1)2 – (m-1) = -m + 2 ≤ 0 ⇔ m > 2


Bài 12: Cho hàm số

*

Tìm giá bán trị lớn số 1 của tham số m để hàm số nghịch biến hóa trên khoảng tầm (-∞; -1).

A. M Hiển thị đáp án

Chọn C

Ta bao gồm y’ = -x2 – mx – 2 . Hàm số nghịch biến đổi trên khoảng tầm (-∞; – 1) ví như y’ = x2 – mx – 2 ≤ 0 trên khoảng chừng (-∞; -1)

Cách 1. Sử dụng định lí vệt của tam thức bậc hai. Ta bao gồm Δ = m2 – 8

TH1: -2√2 ≤ m ≤ 2√2 => Δ ≤ 0.

Lại có, thông số a= -1

Bài 13: Tìm toàn bộ các quý giá của tham số m làm thế nào để cho hàm số

*

A. 1 5 D. M > 5

Hiển thị đáp án


y’ = 3x2 + 6x + m. Hàm số đồng thay đổi nếu y’ ≥ 0. Ta có Δ’ = 9 – 3m

TH1: m ≥ 3 => Δ’ ≤ 0 .

Hàm số đồng biến hóa trên R. Vì thế m ≥ 3 không thỏa mãn yêu ước đề bài

TH2: m Δ’ > 0 .

y’ có hai nghiệm khác nhau là

*
Từ bảng trở thành thiên, ta thấy không tồn trên m nhằm hàm số đồng biến đổi trên đoạn có độ dài bằng 1.

Từ TH1 và TH2, ko tồn tại m thỏa mãn.


Bài 15: Cho đồ gia dụng thị hàm số bao gồm dạng như hình vẽ.

Xem thêm: Quyết Định Số 06/2006/Qđ-Bnv

*

Hàm số đồng biến chuyển trên:

A. (0;1)

B. (1;3)

C. (0; 1) ∪ (1; 3)

D. (0;1) cùng (1;3).

Hiển thị đáp án

Hiển thị đáp án

Trên khoảng tầm (0; 1) thiết bị thị hàm số đi lên từ trái qua phải

Trên khoảng (1; 3) thiết bị thị hàm số tăng trưởng từ trái qua phải

Đồ thị hàm số bị đứt quãng tại x = 1. Cho nên hàm số đồng phát triển thành trên từng khoảng (0; 1) cùng (1; 3)


Bài 16: Hỏi hàm số

*

đồng biến chuyển trên các khoảng nào?

A. (-∞ ; +∞) B. (-∞; -5)

C. (-5; +∞) ∪ (1; 3) D. (0; 1) cùng (1; 3)

Hiển thị đáp án

Bài 17: Tìm khoảng đồng biến hóa của hàm số y = 2x3 – 9x2 + 12x + 3Ta có

*
Bảng xét vết đạo hàm:

*
Hàm số đồng vươn lên là trên những khoảng (-∞; 1) cùng (2; +∞)


Bài 18: Khoảng nghịch biến chuyển của hàm số y = x4 – 2x2 – 1 là:

A. (-∞; -1) với (0; 1) B. (-∞; 0) và (1; +∞)

C. (-∞; -1) ∪ (0; 1) D. (0;1)

Hiển thị đáp án

Ta có

*
Bảng xét dấu đạo hàm

*
Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞; -1) với (0; 1)


Bài 19: Cho hàm số

*

Khẳng định như thế nào sau đó là khẳng định đúng?

A. Hàm số (1) nghịch biến trên R1

B. Hàm số (1) nghịch phát triển thành trên (-∞; 1) với (1; +∞)

C. Hàm số (1) nghịch biến chuyển trên (-∞; 1) ∪ (1; +∞)

D. Hàm số (1) đồng biến trên (-∞; 1) với (1; +∞)

Hiển thị đáp án

Hàm số

*
xác định ∀x ≠ 1

Ta có:

*
xác định ∀x ≠ 1

Bảng xét vết đạo hàm

*
Hàm số nghịch trở nên trên các khoảng (-∞ 1) cùng (1; +∞)


Bài 20: Tìm khoảng đồng biến đổi của hàm số f(x)= x + cos2x

A. R B. (-∞; +∞) C. (-1; 1) D. (0; π)

Hiển thị đáp án

Bài 16:

f"(x) = 1 – 2sinxcosx = sin2x + cos2x – 2.sinx.cosx = (sinx – cosx)2 ≥ 0 ∀x ∈ R

Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; +∞)


Bài 21: Hàm số:

*

đồng đổi mới trên khoảng chừng nào?

A. R B. (-∞; 0) C. (-1; 0) D. (0; +∞)

Hiển thị đáp án

Chọn A

*
Hàm số đồng biến trên R