Bài tập trắc nghiệm phần kiến thức chương 1 hình học tập lớp 10 khá đa dạng. Bài viết dưới phía trên tổng hợp tất cả các câu hỏi, bài xích tập bên dưới dạng trắc nghiệm để tăng cường độ hiểu bài cũng như thử thách sự gọi bài của những em. Cỗ tài liệu bao gồm các thắc mắc trọng tâm, đặc thù và cơ bản cho chương 1 hình học tập 10, những em cần được nắm rõ để vận dụng vào những chương sau.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán hình 10 chương 1

TẢI XUỐNG PDF ↓

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hệ thống bài tập trắc nghiệm véc tơ lớp 10

Trắc nghiệm triết lý hình học tập 10 chương 1

Câu 1. Véctơ là 1 trong những đoạn thẳng:

A. Gồm hướng. B. được bố trí theo hướng dương, hướng âm.

C. Có hai đầu mút. D. Thỏa cả ba tính chất trên.

Câu 2. Nhì véc tơ bao gồm cùng độ dài cùng ngược hướng điện thoại tư vấn là:

A. Nhị véc tơ bởi nhau.

B. Nhì véc tơ đối nhau.

C. Nhị véc tơ thuộc hướng.

D. Nhì véc tơ thuộc phương.

Câu 3. Hai véctơ đều nhau khi nhị véctơ kia có:

A. Thuộc hướng và tất cả độ dài bằng nhau.

B. Tuy vậy song và gồm độ dài bởi nhau.

C. Cùng phương và gồm độ dài bằng nhau.

D. Vừa lòng cả ba đặc điểm trên.

Câu 4. Giả dụ hai vectơ đều bằng nhau thì:

A. Thuộc hướng và cùng độ dài. B. Thuộc phương.

C. Thuộc hướng. D. Có độ dài bởi nhau.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào dấu (…) và để được mệnh đề đúng. Nhị véc tơ ngược phía thì …

A. Bằng nhau.

B. Cùng phương.

C. Cùng độ dài.

D. Cùng điểm đầu.

Câu 13. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng:

A. Nhì vectơ thuộc phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.

B. Nhị vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ ba khác 0 thì cùng phương.

C. Nhì vectơ thuộc phương với 1 vectơ thứ tía thì thuộc hướng.

D. Nhị vectơ ngược phía với một vectơ thứ cha thì thuộc hướng.

Câu 14. Chọn xác định đúng.

A. Hai véc tơ cùng phương thì bằng nhau.

B. Nhì véc tơ ngược hướng thì có độ nhiều năm không bởi nhau.

C. Nhị véc tơ cùng phương và cùng độ dài thì bởi nhau.

D. Hai véc tơ thuộc hướng và thuộc độ dài thì bởi nhau.

Trắc nghiệm tổng hai véc tơ

Câu 93. Mang đến tam giác ABC. Điểm M vừa lòng MA + MB + cm = 0 thì điểm M là

A. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành nhận AC và BC làm hai cạnh.

B. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành dấn AB với AC làm hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành dìm AB cùng BC làm cho hai cạnh.

D. Trung tâm tam giác ABC

Trắc nghiệm hiệu của nhị véc tơ

Câu 9. Cho tía vectơ a b c , và phần lớn khác vectơ – không. Trong những số ấy hai vectơ a b, thuộc hướng, nhì vectơ a c, đối nhau. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A.Hai vectơ b và c cùng hướng.

B.Hai vectơ b cùng c ngược hướng.

C.Hai vectơ b cùng c đối nhau.

D.Hai vectơ b và c bởi nhau.

Câu 34. đến tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn MA + MB – MC =0 thì điểm M là:

A. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành dấn AC cùng BC có tác dụng hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận AB với AC làm hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhấn AB với BC có tác dụng hai cạnh.

D. Giữa trung tâm tam giác ABC.

Câu 46. đến tam giác ABC . Để điểm M thoả mãn điều kiện MA + MB – MC = 0 thì M phải thỏa mãn mệnh đề nào?

A. M là điểm sao cho tứ giác ABMC là hình bình hành.

B. M là trung tâm tam giác ABC . C. M là điểm sao cho tứ giác BAMC là hình bình hành.

D. M thuộc trung trực của AB .

Trắc nghiệm tích của nhì véc tơ với một số

Câu 32: mang đến tam giác ABC, tập hợp các điểm M sao cho độ nhiều năm MA + MB + MC = 6 là:

A.một con đường thẳng đi qua giữa trung tâm của tam giác ABC .

B.đường tròn gồm tâm là trọng tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 6 .

C.đường tròn tất cả tâm là trung tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 2 .

D.đường tròn gồm tâm là trung tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 18

Trắc nghiệm trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Câu 5: Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A. Hai vectơ u = (2; 1) cùng v = (1;2) đối nhau.

B. Nhị vectơ u = (2; 1) và v = (1;2)đối nhau.

C. Hai vectơ u = (2; 1) và v = (2;1)đối nhau.

D. Nhị vectơ u = (1;2) và v = (1;2) đối nhau.

Câu 6: vào hệ trục(O;i;j) , tọa độ của vec tơ i + j là:

A.(-1;1) . B.(1;0) . C. (0;1) .

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Take Something Into Account Là Gì, Take Into Account Là Gì

D. (1;1)

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy mang lại A (5;2) ,B (10;8) . Tọa độ của vec tơ AB là:

Cảm ơn các em vẫn xem và tải xuống tư liệu bài tập trắc nghiệm chương 1 hình 10, chúng tôi ước ao rằng cỗ tài liệu này để giúp ích cùng tạo tác dụng lớn mang lại việc rèn luyện để hiểu thật rõ về chương vectơ này, bên trên đây số đông là những bài tập cơ phiên bản và đặc thù của chương, và cũng là căn cơ cho vấn đề tôi luyện khả năng làm các bài tập nâng cao hơn.