Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Hãy viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I2;0;1 với tiếp xúc với đường thẳngd:x−11=y2=z−21


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, đến mặt mong S:x2+y+12+z2=R2. Điều khiếu nại của bán kính R nhằm trục Ox xúc tiếp với (S) là:


Trong không gian Oxyz, mang đến điểm A(1;-2;3) và con đường thẳng d gồm phương trình x=−1+2ty=2+tz=−3−tt∈R. Mặt ước (S) bao gồm tâm A với tiếp xúc với con đường thẳng d có nửa đường kính là:


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại mặt mong S:x−12+y+22+z−32=9và mặt đường thẳng d:x−1=y−22=z−43. (d) cắt (S) tại nhị điểm tách biệt A với B. Lúc ấy AB bằng:


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt cầu (S) bao gồm tâm I2;0;1và xúc tiếp với đường thẳng d:x−11=y2=z−21là:


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại mặt ước S:x2+y+22+z2=5. Tìm toàn bộ các quý giá thực của thông số m để đường thẳng Δ:x−12=y+m1=z−2m−3cắt (S) tại nhị ddiemr phân biệt A, B thế nào cho A, B gồm độ dài AB khủng nhất


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đến mặt cầu S:x2+y2+z2−2x−4y+4z−16=0và đường thẳng d:x−11=y+32=z2. Khía cạnh phẳng nào trong các mặt phẳng sau cất d với tiếp xúc cùng với mặt ước (S)


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, đến mặt ước (S) gồm phương trình x−12+y+22+z−32=50. Trong những các mặt đường thẳng sau. Mặt mong (S) tiếp xúc với con đường nào.

Bạn đang xem: Trong không gian oxyz cho mặt cầu s


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt mong (S) có tâm I thuộc mặt đường thẳng Δ:x1=y+31=z2. Hiểu được mặt cầu (S) có nửa đường kính bằng 22và giảm mặt phẳng (Oxz) theo một đường tròn có nửa đường kính 2. Kiếm tìm tọa độ trung tâm I.


Trong không khí Oxyz, mặt phẳng P:2x+6y+z−3=0cắt trục Oz và mặt đường thẳng d:x−51=y2=z−6−1lần lượt trên A và B. Phương trình mặt cầu đường kính AB là:


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt ước (S) bao gồm phương trình x+12+y−12+z−22=4. Phương trình làm sao sau đó là phương trình của mặt mong đối xứng cùng với mặt mong (S) qua trục Oz


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mang lại điểm A(1;-2;3) và con đường thẳng d tất cả phương trình x+12=y−21=z+3−1. Tính 2 lần bán kính của mặt ước (S) có tâm A với tiếp xúc với mặt đường thẳng d.

Xem thêm: Sở Giáo Dục Đào Tạo Bắc Ninh, Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Ninh


Xét con đường thẳng d bao gồm phương trình x=1+ty=2z=3+2t và mặt cẩu (S) tất cả phương trình x−12+y−22+z−32=4. Nhận xét nào dưới đây đúng.


Trong không khí Oxyz, mang đến mặt cầu S:x−12+y−22+z+12=6tiếp xúc với hai mặt phẳngP:x+y+2z+5=0,Q:2x−y+z−5=0 theo thứ tự tại những điểm A, B. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là:


Có bao nhiêu mặt ước (S) bao gồm tâm thuộc mặt đường thẳng Δ:x−32=y−1−1=z−1−2đồng thời tiếp xúc với nhị mặt phẳng α1:2x+2y+z−6=0 vàα2:x−2y+2z=0


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam