- trọng lượng riêng của một chất được khẳng định bằng khối lượng của một đơn vị chức năng thể tích (1 m3) chất đó:


KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

1. Trọng lượng riêng

- cân nặng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1 m3) chất đó:

(D= dfracmV).

Bạn đang xem: Trọng lượng vật lý 6

Đơn vị khối lượng riêng là kg/ m3.

2. Trọng lượng riêng:Trọng lượng riêng biệt của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị chức năng thể tích (1m3) chất đó:

(d =dfracPV).

3.

Xem thêm: Tính Lim Giới Hạn Của Hàm Số Khi X Dần Tới Vô Cực, Tính Giới Hạn Của Hàm Số Khi X Dần Tới Vô Cực

bí quyết tính trọng lượng riêng rẽ theo khối lượng riêng: (d= 10D). 

firmitebg.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp firmitebg.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng firmitebg.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép firmitebg.com giữ hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.