Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài bác 8: Trường vừa lòng đồng dạng đồ vật hai giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 6 trang 75: cho hai tam giác ABC và DEF có kích thước như trong hình 36.

Bạn đang xem: Trường hợp đồng dạng thứ 2

– So sánh những tỉ số

*
.

– Đo các đoạn trực tiếp BC, EF. Tính tỉ số

*
, đối chiếu với những tỉ số trên và dự kiến sự đồng dạng của nhị tam giác ABC với DEF.

*

Lời giải


*

Đo những cạnh ta có: BC ≈ 6 cm; EF ≈ 12 cm

*

Dự đoán : ΔABC ∼ ΔDEF

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài 6 trang 76: Hãy chỉ ra những cặp tam giác đồng dạng với nhau từ những tam giác dưới đây (h.38):

*

Lời giải

ΔABC với ΔDEF có

∠A = ∠D = 70o


*

⇒ ΔABC ∼ ΔDEF (c.g.c)

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài bác 6 trang 77:

a) Vẽ tam giác ABC bao gồm ∠(BAC) = 50o, AB = 5cm, AC = 7,5cm (h.39)

b) đem trên các cạnh AB, AC lần lượt nhì điểm D, E làm sao cho AD = 3cm, AE = 2cm. Hai tam giác AED và ABC tất cả đồng dạng cùng với nhau không ? vày sao ?

*

Lời giải

*

Bài 6: Trường hòa hợp đồng dạng thiết bị hai

Bài 32 (trang 77 SGK Toán 8 tập 2): trên một cạnh của góc xOy (góc xOy ≠ 180o), đặt những đoạn thẳng OA = 5cm, OB = 16cm. Bên trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt những đoạn thẳng OC = 8cm, OD = 10cm.

a) chứng tỏ hai tam giác OCB và OAD đồng dạng.

b) call giao điểm của các cạnh AD và BC là I, chứng minh rằng hai tam giác IAB với ICD có những góc đều nhau từng đôi một.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 2 + Unit 3, Tiếng Anh Lớp 3 Unit 2 Lesson 1 Trang 12

Lời giải:


*
*

Bài 6: Trường hợp đồng dạng máy hai

Bài 33 (trang 77 SGK Toán 8 tập 2): chứng minh rằng nếu tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k, thì tỉ số của hai đường trung tuyến tương xứng của nhị tam giác này cũng bằng k.

Lời giải:

*

Giả sử ΔA’B’C’
ΔABC theo tỉ số k

*

Gọi D, D’ thứu tự là trung điểm BC với B’C’

Xét ΔABD cùng ΔA’B’D’ có:


*

⇒ ΔA’B’D’
ΔABD theo tỉ số k.

*

Bài 6: Trường đúng theo đồng dạng thiết bị hai

Bài 34 (trang 77 SGK Toán 8 tập 2): Dựng tam giác ABC, biết  = 60º; tỉ số
*
và mặt đường cao AH = 6cm.

Lời giải:

*

* phương pháp dựng:

+ Dựng góc

*

+ trên tia Ax lấy điểm M sao cho AM = 4; bên trên tia Ay mang điểm N sao để cho AN = 5.