Bài viết trình bày phương thức giải theo nhì cách, cách truyền thống lịch sử và phương pháp sử dụng máy tính xách tay fx500ES giúp bạn làm bài bác tập trắc nghiệm cấp tốc hơn. Đối cùng với dạng bài xích tập này bạn đọc xem xét tên gọi của các đại lượng và phương pháp tính của những đại lượng đó.


QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐIỆN ÁP HIỆU DỤNG

Phương pháp giải: Dùng các công thức:

Công thức tính U:

- Biết UL, UC, UR : (U^2=U_R^2+(U_L-U_C)^2Rightarrow U=sqrtU_R^2+(U_L-U_C)^2)) =>

- Biết u=U0 cos(ωt+φu) hay :(u=Usqrt2cos(omega t+varphi _u)) với (U=fracUosqrt2)

Công thức tính I: 

- Biết (i=I_0cos(omega t+varphi _i)) :Hay (i=Isqrt2cos(omega t+varphi _i)) . Cùng với :(I=fracIosqrt2)

Biết U và Z hoặc UR và R hoặc UL và L hoặc UC với C: (I=fracUZ=fracU_RR=fracU_LZ_L=fracU_CZ_C)

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: U hiệu dụng

Điện áp đặt vào nhị đầu một quãng mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp nhì đầu R là 80V, nhì đầu L là 120V, hai bạn dạng tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng nhị đầu đoạn mạch là:

A. 260V B. 140V C. 100V D. 20V

 Giải:Điện áp ở nhì đầu đoạn mạch: (U=sqrtU_R^2+(U_L-U_C)^2=sqrt80^2+(120-60)^2=100V)(V).

Đáp án C.

Ví dụ 2: Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 100V, nhì đầu cuộn cảm thuần L là 120V, hai bạn dạng tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng nhị đầu R là:

A. 260V B. 140V C. 80V D. 20V

Giải 1 :. (U=sqrtU_R^2+(U_L-U_C)^2)Rightarrow U_R^2=U^2-(U_L-U_C)^2Rightarrow U_R=sqrtU^2-(U_L-U_C)^2))

Thế số:Nhập máy: (sqrt100^2-(120-60)^2=80V)


Đáp án C.

Giải 2 : Sử dụng SOLVE của dòng sản phẩm tính Fx 570ES ( COMP: MODE 1 )  SHIFT MODE 1  : Math

Chú ý: Nhập biến đổi X là phím: ALPHA ) : màn hình mở ra X

Nhập lốt = là phím : ALPHA CALC :màn hình xuất hiện thêm =

Chức năng SOLVE là phím: SHIFT CALC và kế tiếp nhấn phím =

hiển thị tác dụng X=

*

Ví dụ 3. Điện áp để vào nhì đầu một quãng mạch R, L, C ko phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 200V, nhì đầu L là 240V, hai phiên bản tụ C là 120V. Điện áp hiệu dụng hai đầu R là:

A. 200V B. 120V C. 160V D. 80V

Giải :. Điện áp ở nhì đầu R : Ta có: (U^2=U_R^2+(U_L-U_C)^2Rightarrow U_R^2=U^2-(U_L-U_C)^2)

 (Rightarrow U_R=sqrtU^2-(U_L-U_C)^2)) thay số: (Rightarrow U_R=sqrtU^2-(U_L-U_C)^2)=sqrt200^2-(240-120)^2=160V)

Đáp án C.

Ví dụ 4: đến mạch như hình mẫu vẽ , năng lượng điện trở R, cuộn dây thuần cảm L cùng tụ C mắc nối liền . Các vôn kế bao gồm điện trở không hề nhỏ , V1 Chỉ UR=5(V), V2 chỉ UL=9(V), V chỉ U=13(V). Hãy tra cứu số chỉ V3 biết rằng mạch có tính dung kháng?


A. 12(V) B. 21(V) C. 15 (V) D. 51(V)

*

Giải:áp dụng công thức bao quát của mạch

Nối tiếp R, L, C ta có: (U^2=U_R^2+(U_L-U_C)^2)

Hay : (U^2-U_R^2=(U_L-U_C)^2) ;Hay ráng số ta có: (13^2-15^2=(U_L-U_C)^2)

Tương đương:((U_L-U_C)^2=144 ightarrow U_L-U_C=pm 12) . Bởi vì mạch tất cả tính dung kháng yêu cầu (U_C> U_L)

Hay trong biểu thức trên ta đem nghiệm ((U_L-U_C)^2=-12 ightarrow U_C=U_L+12=9+12=21(V))

UC đó là số chỉ vôn kế V3.

Ví dụ 5: cho 1 đoạn mạch RLC ko phân nhánh, cuộn dây thuần cảm, độ từ bỏ cảm của cuộn dây gồm thể thay đổi được. Khi chuyển đổi giá trị của L thì thấy ở thời điểm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở cực to thì năng lượng điện áp này gấp bốn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại thì năng lượng điện áp này so với năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lúc ấy gấp:

A. 4,25 lần. B. 2,5 lần. C. 4 lần. D. 4(sqrt2) lần.


Giải:+ khi URmax (mạch gồm cộng hưởng), ta có: UL = UC với URmax = U = 4UL => R = 4ZC (1)

+ lúc ULmax ta có: ULmax = (fracU_R^2+U_C^2U_C) (2)

tự (1) suy ra UR = 4UC (3)

từ bỏ (2) và (3) suy ra ULmax = 4,25 UR

ĐÁP ÁN A 

Ví dụ 6: cho đoạn mạch như hình vẽ, L thuần cảm,(u_AB=200cos(100pi t+fracpi 2))(V) cùng (i=I_0cos(100pi t+fracpi 4))(A).

Tìm số chỉ các vôn kế V1 và V2.

*

A. 200V B. 100V C. 200V với 100V D. 100V với 200V

Giải: Độ lệch pha của uAB so với i:

*
Đáp án B.

Ví dụ 7:  Đặt một năng lượng điện áp luân phiên chiều vào nhì đầu đọan mạch L,R,C mắc thông suốt theo trang bị tự kia . Điện áp hai đầu những đọan mạch đựng L,R với R,C lần lượt có biểu thức (u_L,R=150cos(100pi t+fracpi 3)V) ;(u_L,C=50sqrt6cos(100pi t-fracpi 12)V) .Cho R= 25Ω. Cường độ loại điện vào mạch có mức giá trị hiệu dụng bằng:


A 3,0A B. 3(sqrt2)A C. 2(sqrt2)/2 A D. 3,3A

Giải:Vẽ giản đồ dùng véc tơ như hình vẽ ta có: 

*

*

Chọn A

Ví dụ 9: mang đến mạch năng lượng điện AB bao gồm hiệu điện nỗ lực không đổi gồm bao gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L cùng tụ điện C mắc nối tiếp. Gọi U1, U2 ,U3 theo thứ tự là hiệu điện rứa hiệu dụng bên trên R, L cùng C. Biết khi U1 = 100V, U2 = 200V, U3 = 100 V. Điều chỉnh R nhằm U1 = 80V, khi ấy U2 có mức giá trị

A. 233,2V. B. 100(sqrt2)V. C. 50(sqrt2) V. D. 50V.

Giải 1:

*

Chọn A

GIẢI 2:

Điện áp 2 đầu mạch: (U=sqrtU_1^2+(U_2-U_3)^2=100sqrt2V)

Nhận thấy (U_2=2U_1) nên ta luôn có:(U_L=2U_C) (chú ý R đang thay đổi)

Ta luôn có:(U=sqrtU_R^2+(U_L-U_C)^2=100sqrt2V) . Khi (U_R=80V) thì (U=sqrtU_R^2+(U_L-fracU_L2)^2=100sqrt2V)

Thay số: (sqrt80^2+(U_L-fracU_L2)^2=100sqrt2VRightarrow U_L=U_2=233,2V)


CHỌN A

Ví dụ 10: một đoạn mạch AB tất cả hai đoạn mạch AM cùng MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc thông liền với tụ điện C tất cả điện dung đổi khác được, đoạn mạch MB là cuộn dây thuần cảm có độ từ cảm L. Biến đổi C nhằm điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM đạt cực lớn thì thấy các điện áp hiệu dụng thân hai đầu điện trở và cuộn dây lần lượt là UR = 100(sqrt2)V, UL = 100V. Lúc ấy điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ điện là: A. UC = 100(sqrt3) V B. UC = 100 (sqrt2) V C. UC = 200 V D. UC = 100V 

Giải:

*

Chọn C

TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Điện áp để vào nhì đầu một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 100V, nhì đầu R là 80V , hai phiên bản tụ C là 60V. Mạch điện gồm tính cảm kháng.Tính điện áp hiệu dụng nhị đầu L:

A. 200V B. 20V C. 80V D. 120V

Câu 2. cho đọan mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp luân phiên chiều, tín đồ ta đo được những điện áp hiệu dụng ở hai đầu R, L, C theo lần lượt là UR = 30V; UL = 80V;


UC = 40V Điện áp hiệu dụng UAB ở cả hai đầu đoạn mạch là :

A. 30V B. 40V C. 50V D. 150V.

Câu 3: cho 1 đoạn mạch luân chuyển chiều tiếp nối gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L cùng tụ C , đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp (u=50sqrt2cos(100pi t)V), lúc đó ZL= 2ZC cùng điện áp hiệu dụng hai đầu năng lượng điện trở là UR = 30V . Điện áp hiệu dụng nhị đầu cuộn dây là:

A. 30V B. 80V C. 60V D. 40V

Câu 4: mang đến mạch năng lượng điện như mẫu vẽ với UAB = 300(V), UNB = 140(V), chiếc điện i trễ trộn so với uAB một góc φ (cosφ = 0,8), cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá bán trị:

*

A. 100(V) B. 200(V)

C. 320(V) D. 400(V)

Câu 5: Chọn câu đúng. Cho mạch điện xoay chiều như mẫu vẽ (Hình 5). Fan ta đo được các điện áp

UAM = 16V, UMN = 20V, UNB = 8V. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB là:

*

A. 44V B. 20V C. 28V D. 16V


Câu 6: Chọn câu đúng. đến mach điện xoay chiều như mẫu vẽ (Hình 6). Fan ta đo được những điện áp UAN =UAB = 20V; UMB = 12V.

Xem thêm: Công Thức Lũy Thừa 12 - Toàn Bộ Công Thức Phần Mũ

Điện áp UAM, UMN, UNB thứu tự là:

*

A. UAM = 12V; UMN = 32V; UNB =16V

B. UAM = 12V; UMN = 16V; UNB =32V

C. UAM = 16V; UMN = 24V; UNB =12V

D. UAM = 16V; UMN = 12V; UNB =24V

Câu 7:  Đoạn mạch luân phiên chiều có điện trở, cuộn dây thuần cảm với tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp gồm dạng u = 200(sqrt2) cos (100πt)(V). Măc những Vôn kế thứu tự vào các dụng thế trên theo thiết bị tự V1 ,V2 , V3 . Biết V1 với V3 chỉ 200Vvà dòng điện ngay tức thì qua mạch cùng pha đối với  điện áp hai đầu đoạn mạch trên :

1/ Số chỉ của V2 là :

A/ 400V B/ 400(sqrt2)V C/ 200(sqrt2)V D/ 200V

2/ Biểu thức u2 là :

A/ 400cos(100πt + (fracpi 4))V. B/400 cos(100πt - (fracpi 4))V. 

C/400 cos(100πt)V. D/200(sqrt2)cos(100πt +(fracpi 2))V


3/ Biểu thức u3 là :

A/ 200 cos (100πt - (fracpi 2))V. B/ 200(sqrt2)cos (100πt - (fracpi 2) )V.

C/ 200 cos(100πt )V. D/ 200(sqrt2)cos (100πt + (fracpi 2) )V

Câu 8: đến đoạn mạch điện có điện trở thuần R , cảm thuần L ,tụ năng lượng điện C nối liền , đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp hiệu dụng 100(sqrt2)V , Vôn kế nhiệt đo năng lượng điện áp những đoạn: 2 đầu R là 100V ; 2 Đầu tụ C là 60V thì số chỉ vôn kế khi mắc thân 2 đầu cuộn cảm thuần L là

A. 40V B. 120V C. 160V D. 80V

Câu 9: Đặt vào nhị đầu mạch điện RLC thông suốt một điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng không thay đổi thì năng lượng điện áp hiệu dụng bên trên các thành phần R, L, với C đều đều nhau và bởi 20V . Khi tụ bị nối tắt thì địện áp hiệu dụng hai đầu năng lượng điện trở bằng:

A. 30(sqrt2)V B. 10(sqrt2)V C. 20V D. 10V


 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn đồ vật lý lớp 12 - coi ngay