*

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Sinh học tập 7 lịch sử hào hùng 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học tập 7 Âm nhạc cùng mỹ thuật 7
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi Viện hải dương học ý định làm một bể cá bằng kính giao hàng khách tham quan (như hình vẽ), biết rằng mặt cắt dành cho lối đi là nửa hình tròn.

Bạn đang xem: Viện hải dương học dự định làm một bể cá

*

Tổng diện tích mặt kính của bể cá sớm nhất với số làm sao sau đây?

A  (872m^2). B  (914m^2). C  (984m^2).

Xem thêm: Ý Thức Bảo Vệ Môi Trường Của Học Sinh Hiện Nay, Nâng Cao Ý Thức Bảo Vệ Môi Trường Cho Học Sinh

D  (949m^2).

Phương pháp giải:

Diện tích phương diện kính của bể cá: (S = S_tp,,ABCD.A"B"C"D" - S_EFF"E" + frac12S_xq,,tru - S_tron)


Lời giải bỏ ra tiết:

 

*

(S_tp,,ABCD.A"B"C"D" = 2.(10 + 6).25 + 2.10.6 = 920,,(m^2))

(S_EFF"E" = 25.(10 - 1 - 1) = 200,,(m^2))

Diện tích xung quanh của hình tròn trụ (ở giữa) : (S_xq,,tru = 2pi Rl = 2pi .frac10 - 1 - 12.25 = 200pi ,,(m^2))

Diện tích hình tròn trụ đáy : (S_tron = pi R^2 = pi .left( frac10 - 1 - 12 ight)^2 = 16pi ,(m^2))

Diện tích khía cạnh kính của bể cá: (S = S_tp,,ABCD.A"B"C"D" - S_EFF"E" + frac12S_xq,,tru - S_tron = 920 - 200 + frac12.200pi - 16pi approx 984,,(m^2))

Chọn: C


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép firmitebg.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.