JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Viết các biểu thức sau dưới dạng tích


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should nâng cấp or use an alternative browser.
TRỌN BỘ bí quyết học tốt 08 môn
chắc chắn suất Đại học đứng top - Giữ nơi ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY nhằm cùng dàn xếp với các thành viên siêu thân thương & đáng yêu trên diễn đàn.

Xem thêm: Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Của Giáo Viên Cuối Năm Hiện Hành (Cập Nhật 2022)


1)x^4 + 4x^2 +42)9a^4 + 24a^2b^2 +16b^43)4a^2b^2 –c^2d^2 4)a^3+ 275)x^16 –y^166)x^3 -1257)-64+ 1/8x^38)8x^3 + 60x^2y + 150xy^2 +125y^39)9x^2 + 30x +2510) 4/9x^4 – 16x^211) 12/5 x^2y^2 – 9x^4 -4/25 y^412) 64x^2 – (8a+b)^213) a^2y^2 + b^2x^2 – 2abxy14) 100 – (3x-y)^215) 27x^3 – a^3b^316) 27x^3 – 27x^2 + 3x +117) 1/27 +x^318) x^3 -3x^2 +3x -119) 0,001 – 1000x^320) (x+3)^2 +4(x+3) +421) (x+2)^2 +2(x+2) (x-2)+(x-2)^222) (x-3)^2 -2(x^2 - 9) + (x^3)^223) 25+10(x+1) + (x+1)^224) (x+y+z)^2 – (y+z)^225) x^2 -2
1) $x^4+4x^2+4=(x^2+2)^2$2)$9a^4+24a^2b^2+16b^4=(3a^2+4b^2)^2$3)$4a^2b^2-c^2d^2=(2ab-cd)(2ab+cd)$4)$a^3+27=(a+3)(a^2-3a+9)$5)$x^16-y^16=(x^8-y^8)(x^8+y^8)$$=(x^4-y^4)(x^4+y^4)(x^8+y^8)$$=(x^2-y^2)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)$$=(x-y)(x+y)(x^2+y^2)(x^4+y^4)(x^8+y^8)$6)$x^3-125=(x-5)(x^2+5x+25)$7)$-64x+dfrac18x^3=dfrac18x^3-64$$=(dfrac12x-4)(dfrac14x+2x+16)$8)$8x^3+60x^2y+150xy^2+125y^3=(2x+5y)^2$9) $9x^2+30x+25=(3x+5)^2$10)$dfrac49x^4-16x^2=(dfrac23x^2+4x)(dfrac23x^2-4x)$11)$dfrac125x^2y^2-9x^4-dfrac425y^4$$=-(9x^4-dfrac125x^2y^2+dfrac425y^4)$$=-(3x^2-dfrac25y^2)$$=dfrac25y^2-3x^2$12)$64x^2-(8a+b)^2=(8x-8a-b)(8x+8a+b)$13)$a^2y^2+b^2x^2-2abxy=(ay+bx)^2$14)$100-(3x-y)^2=(10-3x+y)(10+3x-y)$15)$27x^3-a^3b^3=(3x-ab)(9x^2+3xab+a^2+b^2)$16) Theo bản thân thì đề chắc đề xuất là: $27x^3-27x^2+3x-1=(3x-1)^3$17)$dfrac127+x^3=(dfrac13+x)(dfrac19-dfrac13x+x^2)$18)$x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3$19)$0,001-1000x^3=(0,1-10x)(0,01+x+100)$20)$(x+3)^2+4(x+3)+4=(x+3+2)^2=(x+5)^2$21)$(x+2)^2+2(x+2)(x-2)+(x-2)^2=(x+2+x-2)^2 =(2x)^2=4x^2$22)$(x-3)^2-2(x^2-9)+(x+3)^2$$=(x-3)^2-2(x-3)(x+3)+(x+3)^2$$=(x-3-x-3)^2=(-6)^2=36$23)$25+10(x+1)+(x+1)^2=(5+x+1)^2=(x+6)^2$24)$(x+y+z)^2-(y+z)^2=(x+y+z+y+z)(x+y+z-y-z)$$=x(x+2y+2z)$25)$x^2-2=(x-sqrt2)(x+sqrt2)$
You must log in or register lớn reply here.
Chia sẻ:
FacebookRedditPinterestTumblrWhatsAppEmailChia sẻLink

Về chúng tôi

chủ quản: khối hệ thống giáo dục firmitebg.comTòa nhà 25T2 th-nc - cầu giấy - Hà NộiGiấy phép MXH số 597/GP-BTTTT bộ TT&TT cấp cho