Trong lúc giao tiếp, khi đề xuất trả lời câu hỏi hoặc lúc phải nói về một công ty đề, bạn gặp phải vụ việc nhắc đi đề cập lại một cấu tạo câu duy nhất khiến cuộc giao tiếp trở phải nhàm chán. Vày vậy, trong nội dung bài viết hôm nay, Topica NATIVE để giúp bạn tổng hợp các cấu trúc viết lại câu giờ Anh để rất có thể giao tiếp trôi chảy, ham hơn nhé!

1. Lý do phải viết lại câu?

Ngoài việc thực hành thực tế bài tập viết lại câu của đề bài bác thì chúng ta còn sử dụng các cấu trúc viết lại câu một trong những trường hợp dưới đây:

Khi muốn câu trả lời không biến thành nhắc lại thắc mắc và trở yêu cầu hay hơnSử dụng cấu tạo linh hoạt hơn, tránh nhàm chánChuyển từ dạng câu chủ động sang câu bị độngChuyển từ bỏ câu trực tiếp quý phái câu gián tiếpSử dụng một trong những trường hợp về đảo ngữ vào câu tiếng Anh
Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Bạn đang xem: Viết lại câu tiếng anh


2. Các kết cấu viết lại câu trong tiếng Anh

Dưới trên đây Topica sẽ reviews đến chúng ta các cấu trúc viết lại câu không biến hóa nghĩa trong giờ đồng hồ Anh. Hãy cùng theo dõi nhé!

Cấu trúc viết lại câu 1

Viết lại câu tiếng Anh sử dụng những từ, nhiều từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go lớn work.

Because of the rain, we can’t go lớn work.

(Bởi do trời mưa, nên shop chúng tôi không thể đi làm việc được)

Cấu trúc viết lại câu 2

Chuyển đổi câu trong tiếng Anh có những từ, các từ chỉ tương phản (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to lớn study our lessons.

In spite of the noise, we continued to lớn study our lessons.

(Mặc dù hết sức ồn ào, nhưng công ty chúng tôi vẫn tiếp tục học cho kết thúc bài)


Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được hiệp thương trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 3

Cách viết lại câu sử dụng cấu tạo so that với such that (quá … mang đến nổi mà) đi cùng với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that


*

Các phương pháp viết lại câu trong tiếng Anh – cấu tạo so that với such that


Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it.

↔ It is such a boring film that no one wants to lớn see it.

(Cái phim này chán tới nổi mà lại chẳng ai mong muốn coi nó hết)

Cấu trúc viết lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng thay thế sửa chữa với kết cấu enough

S + V + too + Adj. + to V

⇔ not + Adj. + enough + lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá khủng để rất có thể mặc vừa cái váy kia)

 Xem vớ tần tật về kiểu cách hình thành câu bao phủ định vào câu ko thể vứt qua!

Cấu trúc viết lại câu 5

Cấu trúc so that với such that (quá .. Cho mức) dùng sửa chữa thay thế với kết cấu too to (quá … tới cả không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him to lớn wear.

(Mấy đôi giày này quá nhỏ nhắn so với cái chân của anh ý ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us lớn answer.

(Câu hỏi quá nặng nề đến nổi không có ai trong chúng tôi tìm được câu trả lời)

Cấu trúc viết lại câu 6

Cách viết lại câu trong giờ Anh với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + khổng lồ V


*

Viết lại câu là 1 dạng bài bác tập phổ biển trong giờ Anh


Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm thấy sống làm việc vùng quê là vấn đề khó khăn đối với mình)

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong giờ đồng hồ Anh

Câu gốcCâu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out


Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được thương lượng trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 8

Chuyển đổi câu If not lịch sự unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: ko được chuyển đổi loại câu điều kiện, chỉ được thay đổi nghĩa tủ định hay nghi ngờ của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời không mưa, chúng ta cũng có thể đi dã ngoại)

Cấu trúc viết lại câu 9

Viết lại câu với thì bây giờ hoàn thành sang thì thừa khứ đối kháng (dùng công ty ngữ đưa ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan and Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan và Vy were married.

(Đã cha năm kể từ thời điểm Huân cùng Vy kết hôn)

Cấu trúc viết lại câu 10

Chuyển đổi câu điều ước

 Cấu trúc Ví dụ
Câu mong ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe won’t come back here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước chi cô ấy sẽ trở về đây)

Câu ước ở hiện tại tạiwish + someone + V2/-edI don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi ước gì tôi gồm hật các tiền)

Câu ước ở vượt khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love him.

↔ I wish I had said that I loved him.

(Tôi ước gì mình nói theo một cách khác rằng tôi yêu thương anh ấy)


Để test trình độ và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được bàn bạc trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển thay đổi câu có thì hiện tại hoàn thành phủ định thanh lịch thì vượt khứ đơn (cấu trúc the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần cuối cùng tôi gặp gỡ Lucy là khi shop chúng tôi ra trường)

I haven’t seen him since I was a student.

↔ I last saw him when I was a student.

(Tôi chạm mặt anh ta lần cuối lúc tôi vẫn tồn tại là học tập sinh)

Cấu trúc viết lại câu 12

Chuyển câu ở thì vượt khứ đơn lịch sự thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đã đùa ghi-ta từ khi cậu ấy lên 5 tuổi)

Cấu trúc viết lại câu 13

Viết lại câu giờ Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì)


*

Cấu trúc it takes time


S + V + … +

⇔ It takes/took + someone + + khổng lồ V

Ví dụ: Betty walks khổng lồ school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk to lớn school.

(Betty mất 15 phút để đi bộ tới trường)


Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 14

Chuyển đổi dùng cấu trúc it was not until … that (mãi tính đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: phái mạnh didn’t go home until he finishes all the tasks.

It was not until nam giới finished all the tasks that he went home.

(Mãi tính đến khi Nam hoàn thành xong không còn mọi công việc thì cậu new về nhà)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu so sánh trong tiếng Anh:

Chuyển thay đổi câu đối chiếu hơn thành so sánh nhất với ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(Việt phái nam là non sông xinh đẹp nhất theo cách nhìn của tôi ↔ Theo quen điểm của tôi, không nơi nào đẹp bằng Việt Nam)

Chuyển đổi câu so sánh bằng thành so sánh hơn cùng ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tớ không to bởi bánh của cậu ta ↔ Bánh của cậu ta to ra hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Chuyển kết cấu started/began sang thì hiện tại hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began khổng lồ learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tập tiếng Anh từ tư năm trước)


Để test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native để được điều đình trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 17

Cách viết lại câu tiếng Anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have never watched this film before.

(Tôi chưa khi nào xem bộ phim này trước đây)

 Xem giải pháp dùng chi tiết tại This is the first time

Cấu trúc viết lại câu 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to lớn bed.

↔ It‘s (high/about) time you went lớn bed.

(Đã tới lúc bé đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 19

Các dạng viết lại câu ý kiến đề xuất tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…


*

Công thức viết lại câu tiếng Anh – câu đề xuất tương đồng


Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao bọn họ không đi bộ đi? ↔ cô nàng đề nghị đi ra ngoài dạo)

Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi chúng thôi!)

Cấu trúc viết lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu nhà độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said to lớn + V hoặc khổng lồ have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said to lớn drink a lot of wine.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng kết cấu hardly when và no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.

Hardly had I gone home when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau khi tôi về công ty thì anh ta xuất hiện)

Cấu trúc viết lại câu 22

Dùng kết cấu Supposed to V

It’s one’s duty to vị something

⇔ S + be + supposed to bởi something

Ví dụ: It’s your duty to protect me.

↔ You are supposed to lớn protect me.


Để test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được điều đình trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 23

Sử dụng cấu trúc preferwould rather

S + prefer + doing st khổng lồ doing st

⇔ S + would rather + vì chưng st than vì st

Ví dụ: I prefer staying at trang chủ to hanging out with him.

↔ I would rather stay at home than hang out with him.

(Con thà ở nhà còn hơn đi dạo với hắn ta)

Cấu trúc viết lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would preferwould rather

S + would prefer + sb + khổng lồ V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ không thích con thức khuya đâu)

Cấu trúc viết lại câu 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp công ty từ ở hai câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + khổng lồ infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV để cửa hàng chúng tôi có thể ngủ)


Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native nhằm được thảo luận trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện kia không đáng để ảm đạm đâu)


*

Hãy rèn luyện thật các để ghi nhớ được những kết cấu viết lại câu


Cấu trúc viết lại câu 27

Sử dụng kết cấu cảm thán How và What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy cấp tốc quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là một người con gái xinh đẹp)


Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được điều đình trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need to lớn V

⇔ to lớn be necessary (for sb) + to lớn V

Ví dụ: You don’t need to come here.

It’s not necessary for you to lớn come here.

(Ah không cần phải đến phía trên đâu)

Not… anymore

⇔ No longer + đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer vì chưng I love you.

↔ I no more love you.

(Anh không còn yêu em nữa)

Cấu trúc viết lại câu 29

Sử dụng cấu trúc used to tương đương với cấu trúc accustomed to

S + be accustomed khổng lồ + V-ing/N

⇔ S + be used khổng lồ + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không nhất thiết phải đến đây đâu)

Cấu trúc viết lại câu 30

Dùng to infinitive thay thế sửa chữa cho kết cấu because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + to lớn V

Ví dụ: She studies hard because she wants lớn pass the exam.

↔ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học tập hành cần mẫn vì muốn đậu kỳ thi)


Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cho tại TOPICA Native để được hội đàm trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

3. đoạn clip 3 mẹo viết lại câu tiếng Anh

4. Bài tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh bao gồm đáp án

Để củng cố kỹ năng và kiến thức về những công thức viết lại câu vừa học tập ở trên, hãy thuộc Topica làm những dạng bài xích tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh dưới nhé!

Bài tập 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. (adjective)The council would not collect the rubbish. (verb)We watched a film on birds. (preposition)The bus was late because of the bad traffic. (clause order)The gate was opened by a guard. (active tense)When she got home, the door was unlocked (time clause position)She cooked a pie, some potatoes, và green vegetables. (reorder list)The trò chơi was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)I can’t go lớn work on time because it rains so heavilyI often played kite flying when I was a childWe discuss environmental change issuesIt appears that it is rainingShe has interest in practicing aerobics in her free time

Bài tập 2: bài bác tập viết lại câu không biến hóa nghĩa

1. My mother used khổng lồ play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from phái mạnh Dinh to lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……


*

Bài tập viết lại câu trong giờ Anh bao gồm đáp án


8. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập 3: bài tập viết lại câu không thay đổi nghĩa

I can’t go lớn work on time because it rains so heavily => ………………………………………I often played kite flying when I was a child => ………………………………………We discuss about environmental change issues => ………………………………………It appears that it is raining => ……………………………………..She has an interest in practicing aerobics in her không tính phí time => ……………………………………..Police asked him to identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….She always speaks no care => ………………………………………………………….She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….He speaks so soft that we can’t hear anything => …………………………………….Because she is absent from school => …………………………………………………It was an interesting film => …………………………………………………………….I don’t think she loves me => ……………………………………………………

Bài tập 4: Viết lại câu nghĩa không thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài tập 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I vị after a oto journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this city.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought me a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place lớn buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t thua kém weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. Lớn know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used to lớn be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài tập

Đáp án bài 1The man was angry.The council refused to lớn collect the rubbish.We watched a film about birds.Because of the bad traffic, the bus was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when she got home.She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.The trò chơi was cancelled because of the rain.I can’t go khổng lồ work on time because of heavy rain.I am used to playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her miễn phí time.Đáp án bài xích 2My mother doesn’t play volleyball anymore.She suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.He invited me for orange juice.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.It takes four hours to drive from nam giới Dinh lớn Ha Noi.The owner of the car is thought khổng lồ be abroad.I wish he had told me about it.The rain was too heavy for you lớn go swimming.

Xem thêm: Bài Văn Tả Ngôi Nhà Của Em Lớp 5 Hay Nhất, Tả Ngôi Nhà Của Em Lớp 5

Đáp án bài xích 3I can’t go khổng lồ work on time because of heavy rain.I am used to lớn playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her free time.Police have him identify the other man in the next room.She is always careless about her words.It takes her 5 years to lớn learn English.He does not speak softly.Because of her absence from school.What an interesting film!At no time bởi I think she loves me.Đáp án bài 4