Bạn đang xem: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) tại điểm (x_0) là hệ số góc của tiếp tuyến với thiết bị thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi kia phương trình tiếp con đường của (left( C ight)) trên điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc bình thường để lập được phương trình tiếp đường ta phải kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một số dạng bài bác tập hay gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

I. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) trên điểm (x_0) là thông số góc của tiếp tuyến đường với thiết bị thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi kia phương trình tiếp tuyến đường của (left( C ight)) trên điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc phổ biến để lập được phương trình tiếp tuyến đường ta phải kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II.

Xem thêm: Tìm Hiểu Khái Niệm Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ ", Diễn Biến Hòa Bình

Một trong những dạng bài bác tập thường gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay