firmitebg.com giới thiệu đến những em học sinh lớp 10 bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số, nhằm mục đích giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

*



Bạn đang xem: Xác định hàm số chẵn lẻ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số:Xét tính chẵn lẻ của hàm số. Phương pháp: Để xét tính chẵn lẻ của hàm số y = f(x) ta tiến hành các bước như sau: tìm tập xác minh D của hàm số với xét xem D có là tập đối xứng giỏi không. Ví như D là tập đối xứng thì đối chiếu f(x) cùng với f(x) (x bất kỳ thuộc D). Nếu f(-x) = f(x) f là hàm số chẵn. Giả dụ f(-x) = f(x), thì f là hàm số lẻ. Chú ý. Tập đối xứng là tập toại ý điều kiện: nếu D cơ mà f(-x) = f(x) thì f là hàm số ko chắn không lẻ. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ như 1. Xét tính chẵn lẻ của những hàm số sau: Hàm số f(x) = y bao gồm TXĐ D = R đề nghị hàm số lẻ. Hàm số f(x) = x – x tất cả TXĐ D = R đề nghị f(-x)= f(x) phải hàm số chẵn. Hàm số f(x) = x + x + 1có TXĐ D = R đề xuất hàm số ko chẵn không lẻ. Hàm số f(x) bao gồm TXĐ D = IR -1. Ta gồm hàm số ko chắn không lẻ.Ví dụ 4. Tìm đk của m để hàm số y = m(m – 1)x + x + mx + m là hàm số chẵn. Hàm y có tập khẳng định là R buộc phải hàm số chẵn. Lấy ví dụ như 5: tìm m thì hàm số f(x) = x là hàm số lẻ. Lời giải: Hàm số có tập xác minh là D = R vì vậy theo đề bài, ta bao gồm f(-x) = -f(x), nghĩa là điều đó xảy ra lúc m = 1. Bài bác tập trắc nghiệm. Câu 1. đến hàm số y = f(x) khẳng định trên tập D. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Giả dụ f(x) không là hàm số lẻ thì f(x) là hàm số chẵn. B. Trường hợp f(-x) = -f(x), thì f(x) là hàm số lẻ. C. Đồ thị hàm số lẻ nhấn trục tung có tác dụng trục đối xứng. D. Ví như f(x) là hàm số lẻ thì f(-x) = -f(x). A không nên vì bao gồm hàm số ko chẵn, ko lẻ. B sai vì chưng f(x) = 0 thì f(-x) = -f(x) tuy thế f(x) cũng chính là hàm số chẵn. C sai vày đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm trọng tâm đối xứng. Mang lại đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ. Tóm lại nào trong các tóm lại sau là đúng?Câu 3. A. Đồng trở thành trên R. B. Hàm số chẵn. C. Hàm số lẻ. D. Cả cha đáp án rất nhiều sai. Lời giải. Lựa chọn B. Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy đề xuất hàm số đã chỉ ra rằng hàm số chẵn. Hàm số y = x – x + 3 là A. Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. B. Hàm số ko chẵn, ko lẻ. C. Hàm số lẻ. D. Hàm số chẵn. Vậy hàm số đã cho rằng hàm số chẵn. Hàm số như thế nào sau đấy là hàm số lẻ? đến hàm số y = f(x) = 3x – 4x + 3. Trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Y = f(x) là hàm số chẵn. B. Y = f(x) là hàm số lẻ. C. Hàm số không có tính chẵn lẻ. D.

Xem thêm: Tra Cứu Số Báo Danh Thi Thpt Quốc Gia 2020, Tra Cứu Điểm Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020

Y hàm số vừa chẵn vừa lẻ.