*Bạn đang xem: Ý nghĩa tên châu anh

Bộ 47 巛 xuyên <3, 6> 州州 châuzhōu(Danh) Cồn đất giữa nước, bãi cù lao. Cũng như châu 洲.(Danh) khu vực vực hành chánh. § Ghi chú: Ngày xưa phân chia đất ra từng khu, lấy núi sông làm mốc, gọi là châu. ◎Như: Tô Châu 蘇州, Gia Châu 加州. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Tọa trung khấp hạ thùy tối đa? Giang Châu tư mã thanh sam thấp 座中泣下誰最多? 江州司馬青衫濕 (Tì Bà Hành 琵琶行) trong số những người ngồi nghe, ai là người khóc nhiều nhất? Vạt áo xanh của tư mã Giang Châu ướt đẫm (nước mắt). § Phan Huy Vịnh dịch thơ: Lệ ai chan chứa hơn người? Giang Châu tư mã đượm mùi áo xanh.(Danh) Lễ nhà Chu định 2500 nhà là một châu. ◎Như: châu lí 州里 hợp xưng nhị chữ châu và lí, chỉ quần thể vực hành chánh ngày xưa, phiếm chỉ làng xóm. ◇Luận Ngữ 論語: Ngôn bất trung tín, hành bất đốc kính, tuy châu lí hành hồ tai? 言不忠信, 行不篤敬, 雖州里行乎哉 (Vệ Linh Công 衛靈公) Lời nói không trung thực đáng tin, hành vi không chuyên nhất, kính cẩn, thì dù vào làng xóm của mình, cũng làm sao mà nên việc được?(Danh) Họ Châu.(Phó) Ổn định. ◇Quốc ngữ 國語: Quần tụy nhi châu xử 群萃而州處 (Tề ngữ 齊語) Tập họp mà ở ổn định.1. <九州> cửu châu 2. <亞州> á châu 3. <州伯> châu bá 4. <州官> châu quan tiền 5. <州尉> châu úy 6. <州牧> châu mục 7. <州郡> châu quận 8. <州里> châu lí 9. <州長> châu trưởng 10. <州閭> châu lư 11. <神州赤縣> thần châu xích thị trấn
州 bao gồm 6 nét, cỗ xuyên: sông ngòi(47)洲 có 9 nét, bộ thuỷ: nước(85)珠 gồm 10 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)株 gồm 10 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)郰 bao gồm 11 nét, bộ ấp: vùng đất, khu đất phong đến quan(163)郰 tất cả 11 nét, bộ ấp: vùng đất, khu đất phong mang đến quan(163)
Bộ 85 水 thủy <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm thanh. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.


Xem thêm: Tuổi 2009 Mệnh Gì - Kỷ Sửu Sinh Tháng Nào Tốt

泱 gồm 8 nét, cỗ thuỷ: nước(85)英 gồm 9 nét, cỗ thảo: cỏ(140)婴 gồm 11 nét, bộ nữ: con gái giới, con gái, lũ bà(38)瑛 bao gồm 13 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)嘤 có 14 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)撄 có 14 nét, cỗ thủ: tay(64)缨 bao gồm 14 nét, bộ mịch: gai tơ nhỏ(120)罂 có 14 nét, cỗ phẫu: đồ gia dụng sành(121)樱 tất cả 15 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 gồm 15 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)甇 có 15 nét, cỗ ngõa: ngói(98)甇 tất cả 15 nét, cỗ ngõa: ngói(98)瘿 có 16 nét, bộ nạch: bệnh dịch tật(104)鹦 gồm 16 nét, bộ điểu: con chim(196)霙 tất cả 17 nét, cỗ vũ: mưa(173)嬰 bao gồm 17 nét, cỗ nữ: đàn bà giới, bé gái, đàn bà(38)甖 có 19 nét, bộ ngõa: ngói(98)嚶 có 20 nét, cỗ khẩu: cái miệng(30)攖 có trăng tròn nét, bộ thủ: tay(64)罌 có 20 nét, cỗ phẫu: thứ sành(121)櫻 bao gồm 21 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)瓔 bao gồm 21 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)癭 bao gồm 22 nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)纓 tất cả 23 nét, cỗ mịch: tua tơ nhỏ(120)鸚 có 28 nét, cỗ điểu: con chim(196)